Stamnätsoptimering

Affectus har sedan 2013 arbetat med SvK och stamnätsoptimering. RISE har varit en drivande part i forskningsstudien och använt Affectus Alba som ett verktyg att samla in och bearbeta stora datamängder. Ett av målen med projektet är att se om det är möjligt att använda data från energimätare för att forska på förluster, avbrott mm. Tack vare Affectus Bigdatalösningar, har flera nya forskningsprojekt kunna startas.

Nu mäter och beräknar vi kontinuerligt överförd effekt och förlust i alla Sveriges snittledningar. Dessutom mäts och beräknas även områdesförluster i de fyra prisområden. Alla inom SvK kan se på kartan hur värdena ändras.

I projektet har RISE tagit fram en algoritm som kan indikera när en CVT är på väg att försämras. Vi har implementerat algoritmen i Alba som kontinuerligt kontrollerar varje CVTs tillstånd i hela nätet. Vid indikation om problem, skickas ett larm centralt.

På stationsnivå beräknas balansen i stationen för att hitta avvikande mätningar. Även detta görs kontinuerligt och larm skickas centralt för åtgärder.

Med standardprodukten Alba samlar vi kontinuerligt in 50 parametrar från 600 precisionsmätare (Cewe Instrument) var tredje sekund. All data lagras och presenteras online.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar