Sandvik bygger ut sitt insamlingssystem med fler media

Sandvik utökar nu sitt Alba-system till att samla in även tryckluft. Sedan 2011 har Sandvik använt Affectus Alba som mätinsamlingssystem för sina 600 energi- och elkvalitetsmätare, 100 undermätare och 200 reläskydd. Sandvik bygger ständigt ut sitt system för att förbättra kontrollen av energiåtgången. Som energi- och elkvalitetsinstrument används Metrum SC och Metrum PQR, för ren undermätning används ABB Delta. Information från reläskydd i ställverken kommer via PowerLogic EGX300 Modbus Logger.

Sandvik körde igång Affectus Alba 2011 för att enkelt kunna kontera energiförbrukningen internt på olika konton. Informationen skickas till SAP varje månad för interndebitering. Sandvik har sedan fortsatt genom att visualisera all tillgänglig information till alla avdelningar, så att energiuppföljning och besparing kan bearbetas så nära källan som möjligt.

Vi är nu glada att vi kan arbeta med nästa steg som är tryckluft. Informationen från olika mätpunkter i tryckluftssystemet rapporteras in varje timma och visas direkt på internwebben. All data från tryckluften konteras på samma sätt som för el.

Steget efter det blir ytterligare media, syror, gas, vatten mm.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar