Affectus Alba

Fatta bättre beslut med ett smartare mätsystem

Datainsamling

Affectus Alba samlar in data från olika terminaler, mätare, givare m.m. Det kan röra sig om el, fjärrvärme, vatten, energi, temperaturer, pulser, tryck, pellets, vind, RFID-taggar, streckkoder, luftflöden, CO-halt mm. Inom energisektorn samlar vi tex. in från mätare som sitter i ställverk eller på fastigheter medan inom industrin samlas mätdata in från maskiner, turbiner, material och produkter.

Insamlingssätt

Datainsamlingen kan ske på en mängd olika sätt. Vilket sätt som väljs varierar från fall till fall. Detta beror på kundens förutsättningar, önskemål och på vilka mätare som används och var dessa sitter. Vi väljer det bästa insamlingssättet för varje enskilt fall.

Bearbetning av insamlat mätdata

Data som Affectus Alba automatiskt har samlats in (från mätare, terminaler, givare m.m.) lagras i en databas som historiska dataserier. Det är enkelt att konvertera och bearbeta insamlad data så att de kan användas vidare på en mängd olika sätt. Vanligast är att den presenteras grafiskt på Internet, informationsskärmar, telefon eller läsplatta. Den kan även exporteras till andra system som exempelvis affärssystem.

Användningsområden

  • kostnadsberäkningar och -fördelningar
  • intern- och externdebitering
  • larm via sms eller e-post
  • graddagskorrigering
  • dagliga rapporter per e-post eller sms
  • export till andra system
  • och mycket mer...

Grafisk presentation

Data som automatiskt har samlats in och bearbetas, visualiseras och presenteras på olika sätt. Vanligast är standardrapporter i forma av grafer och tabeller som är åtkomligt på en mängd olika sätt.

Allt vanligare blir att presentera datat på så kallade "Dashboards", Dashboards är informationstavlor som visar aktuella värden, grafer och information externt eller internt. Tavlorna kan sitta t.ex. i foajén eller vid en specifik maskin. På så vis har du alltid kontroll på vad som händer.