Sandvik bygger ut sitt insamlingssystem med fler media

Sandvik utökar nu sitt Alba-system till att samla in även tryckluft. Sedan 2011 har Sandvik använt Affectus Alba som mätinsamlingssystem för sina 600 energi- och elkvalitetsmätare, 100 undermätare och 200 reläskydd. Sandvik bygger ständigt ut sitt system för att förbättra kontrollen av energiåtgången. Som energi- och elkvalitetsinstrument används Metrum SC och Metrum PQR, för ren undermätning används ABB Delta. Information från reläskydd i ställverken kommer via PowerLogic EGX300 Modbus Logger.

Sandvik körde igång Affectus Alba 2011 för att enkelt kunna kontera energiförbrukningen internt på olika konton. Informationen skickas till SAP varje månad för interndebitering. Sandvik har sedan fortsatt genom att visualisera all tillgänglig information till alla avdelningar, så att energiuppföljning och besparing kan bearbetas så nära källan som möjligt.

Vi är nu glada att vi kan arbeta med nästa steg som är tryckluft. Informationen från olika mätpunkter i tryckluftssystemet rapporteras in varje timma och visas direkt på internwebben. All data från tryckluften konteras på samma sätt som för el.

Steget efter det blir ytterligare media, syror, gas, vatten mm.

Stamnätsoptimering

Affectus har sedan 2013 arbetat med SvK och stamnätsoptimering. RISE har varit en drivande part i forskningsstudien och använt Affectus Alba som ett verktyg att samla in och bearbeta stora datamängder. Ett av målen med projektet är att se om det är möjligt att använda data från energimätare för att forska på förluster, avbrott mm. Tack vare Affectus Bigdatalösningar, har flera nya forskningsprojekt kunna startas.

Nu mäter och beräknar vi kontinuerligt överförd effekt och förlust i alla Sveriges snittledningar. Dessutom mäts och beräknas även områdesförluster i de fyra prisområden. Alla inom SvK kan se på kartan hur värdena ändras.

I projektet har RISE tagit fram en algoritm som kan indikera när en CVT är på väg att försämras. Vi har implementerat algoritmen i Alba som kontinuerligt kontrollerar varje CVTs tillstånd i hela nätet. Vid indikation om problem, skickas ett larm centralt.

På stationsnivå beräknas balansen i stationen för att hitta avvikande mätningar. Även detta görs kontinuerligt och larm skickas centralt för åtgärder.

Med standardprodukten Alba samlar vi kontinuerligt in 50 parametrar från 600 precisionsmätare (Cewe Instrument) var tredje sekund. All data lagras och presenteras online.