Produkter

Affectus Alba finns i olika varianter

Enterprise Server

Enterprise Server

• För kunder som installerar systemet i sin egen IT-miljö, som virtuell server internt, vanligtvis tillsammans med databashotell som MS SQL eller Azure
• Säkerhetskopieringar sker enligt egen rutin
• Systemet passar in i den dagliga IT-underhållsprocessen
• Hög integrerbarhet med andra system
• Hög flexibilitet och skalbarhet

Mer information

Appliance Server

Appliance Server

• Rackmonterad serverhårdvara
• Levereras med allt förinstallerat
• Bara att koppla in i nätverket
• Tydligt gränssnitt mellan alba och kund
• Begränsad till mindre antal mätare
• Mindre skalbar
• Lätt att byta ut och hantera
• Databas och säkerhetskopiering är inbyggt
• Användning i decentraliserade och centraliserade system

Mer information

IoT Server

IoT Server

• Kompakt och kraftfull IoT-server, helt enkelt en komplett Alba i ett litet paket
• Används för en eller endast ett fåtal mätare
• Ofta kombinerad med annan Alba-produkt som t ex Molntjänst
• Förinstallerad
• Används ofta mellan system för att integrera mätare i andra system
• Används även som helt fristående produkt

Mer information

Cloud Server

Cloud Server

• Används i decentraliserade system, när datakällor sprids geografiskt eller när det saknas nätverk på plats
• Fullt fungerande alba med alla funktioner
• Hög säkerhet med kryptering
• Vanligtvis kombinerad med Alba IoT
• Tillgänglig överallt
• Programvaran är alltid uppdaterad

Mer information